Muqadimah

Jumaat, 26 Julai 2013

TEORI SENI - PART 3 ( KECERDASAN PELBAGAI)

3.0 TEORI KECERDASAN PELBAGAI


 
Untuk seseorang individu belajar, terdapat hingga lapan kecenderungan potensi dalam teori kecerdasan pelbagai yang dijelaskan oleh Haward Gardner. Untuk membimbing pelajar sebagai mentee, guru disarankan mengenalpasti kecerdasan pelbagai diri sendiri terlebih dahulu kerana guru adalah fasilitator dan juga mentor.

Di dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 2001 mengenai Modul Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran menkategorikan Kecerdasan Pelbagai kepada lapan jenis iaitu;

1. Kecerdasan Verbal-Linguistik
2. Kecerdasan Interpersonal
3. Kecerdasan Intrapersonal
4. Kecerdasan Logic-Matematik
5. Kecerdasan Visual-Ruang
6. Kecerdasan Kinestetik
7. Kecerdasan Muzik
8. Kecerdasan Naturalis
 
1. Kecerdasan Verbal-Linguistik
 
Ciri-ciri: Kemampuan berkata-kata secara bermakna dalam pertuturan dan penulisan, kebolehan mengingati info atau maklumat, serta mampu berkomunikasi dalam bahasa tersebut.
 
 
2. Kecerdasan Interpersonal
Ciri-ciri: kemampuan untuk memahami emosi samaada simpati atau empati, motivasi, tabiat serta kemahuan orang lain. Kecerdasan interpersonal juga adalah kemahiran bertindak yang mampu meninggalkan kesan kepada individu lain secara bukan teoretikal seperti memberi perangsang kepada murid menyertai sesuatu aktiviti.
 
3. Kecerdasan Intrapersonal
Ciri-ciri: Kecerdasan intrapersonal dapat membolehkan individu mengawal emosi diri serta mampu membuat refleksi kendiri yang tinggi. Seseorang yang mempunyai kecerdasan pelbagai berkebolehan memahami diri sendiri dari segi kelemahan, kekuatan, kehendak dan hasrat.
 
4. Kecerdasan Logik-Matematik
 
Ciri-ciri: Individu yang bijak berhujah, dapat menggunakan nombor secara berkesan, prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka, membuat keputusan yang adil, memahami kelompok nombor asas, dan cekap menggunakan teknologi dalam penyelesaian masalah adalah ciri-ciri kecerdasan logic-matematik.
 
 
5. Kecerdasan Visual-Ruang
 
Ciri-ciri: Seseorang individu yang berkebolehan memahami prinsip rekaan dan unsur seni yang terdapat dalam bahasa seni contohnya memahami bentuk, garisan, warna dan sebagainya.
6. Kecerdasan Kinestetik
 
Ciri-ciri: Seseorang individu yang berkemampuan menggunakan bahasa badan bagi melontarkan ideanya, emosinya dan menyelesaikan masalah. Kecerdasan kinestetik termasuklah kemampuan melakukan koordinasi, keseimbangan, refleksibiliti dan kepantasan.
 
7. Kecerdasan Muzik
 
Ciri-ciri: Individu yang mempunyai kebolehan dalam mengesan melodi lagu dan irama, mengenal lagu mudah dan mampu membanding dan mengedit irama serta tempo dalam melodi mudah.
 
8. Kecerdasan Naturalis
 
Ciri-ciri: Individu yang berkebolehan mengenali dan mengategorikan flora dan fauna, galian, hasil bumi serta berkebolehan mengenali artifak budaya dari pelbagai segi seperti pakaian, makanan dan seni.
 
 

Rasional Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
3.1 MENGAPLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI KE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI


Langkah mengenal pasti cara belajar dan merancang intervensi  bagi memudahkan proses pembelajaran dapat membantu murid belajar dengan efektif dan berkesan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Keseronokan ketika belajar akan memudahkan murid untuk memahami ilmu.

Semasa mengajar matapelajaran Dunia Seni Visual atau Pendidikan Seni Visual, guru boleh mengubah tajuk aktiviti yang sesuai dengan kebolehan murid. Contohnya bidang menggambar, aktiviti lukisan, tajuk ‘kereta impian’, guru boleh membawa murid ke kawasan parkir kereta dan menjalankan aktiviti di situ. Murid melukis benda maujud. Aktiviti ini akan menarik minat murid. Semasa aktiviti dijalankan, pelbagai teori kecerdasan akan diaplikasikan.

Peranan guru sangat penting dalam mengembangkan lapan jenis kecerdasan ini iaitu melalui pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Kecerdasan tidak boleh dinilai secara berasingan misalnya kecerdasan visua-ruang boleh disepadukan dengan kecerdasan logic-matematik. Semua ujian kecerdasan mesti berupaya mengukur semua jenis kecerdasan manusia seperti yang disarankan oleh Abd. Rahim (2001), Campbell dan Amstrong (1994) dan Gardner (1985).


Rumusan

Kecerdasan manusia mempunyai prinsip-prinsip tertentu dan ianya ditegaskan dalam teori kecerdasan pelbagai. Ini kerana kerana setiap individu mempunyai semua lapan jenis kecerdasan yang dibincangkan di atas. Manusia berbeza darjah dan tahap kecerdasannya dan setiap manusia mempunyai satu atau dua tahap kecrdasan yang lebih tinggi daripada lapan tahap kecerdasan.
Maklumat potensi individu yang diperolehi melalui kecerdasan pelbagai dapat membantu guru mengagihkan tugasan atau aktiviti yang bersesuaian dengan keupayaan pelajar dan dapat mewujudkan keseronokan belajar apabila pelajar dapat menerima apa yang diberi oleh guru. Perkara penting dalam teori ini ini ialah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan harmoni dari aspek JERIS berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan adalah menjadi matlamat utama pendidikan di negara kita . Guru-guru harus mampu mengaplikasikan dan menggabungkan kecerdasan pelbagai dengan elemen lain seperti nilai-nilai baik, ilmu pengetahuan  untuk meningkatkan Kecerdasan Intelek, Emosi dan Spirutural (KIES).

 

2 ulasan:

  1. Diizinkan. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan kita semua.

    BalasPadam