Muqadimah

Selasa, 20 Ogos 2013

TEORI SENI - PART 5 ( TEORI PEMBELAJARAN DAN PERSEKITARAN )


5.0 TEORI PEMBELAJARAN DAN PERSEKITARAN

 Bandura (1977, 1981) menekankan kemampuan kendiri adalah kemampuan menilai diri dan ianya merupakan konsep efektif-kendiri. Jadi, menurutnya konsep efektif-kendiri sebagai keupayaan kendiri seperti mana yang dinilai oleh individu itu sendiri untuk sama ada berjaya atau gagal dalam melaksanakan sesuatu perkara. Beliau juga mengatakan bahawa bayi dan kanak-kanak bukan sahaja tidak memahami proses yang berlaku dalam dunia sosial dan fizikal di sekeliling mereka, tetapi juga tidak tahu tentang takat keupayaan diri mereka sendiri. 
Oleh sebab itu, ibu bapa berperanan besar dalam mendidik anak-anak mereka secara lisan dan sebagainya, seperti melarang daripada bermain dengan mancis, jangan tidur lambat, jangan terlalu banyak makan gula-gula dan sebagainya. Segala arahan-arahan ini beserta pengalaman cuba-jaya anak-anak berkenaan akan membantu kanak-kanak mendapatkan ilmu dengan mempelajari mengenai keupayaannya.
Mekanisme yang dapat membantu menggalakkan perkembangan penilaian efektif kendiri ialah melalui modeling dan reaksi badan. Melalui modeling, kanak-kanak melihat dan memerhati model tertentu untuk menentukan sama ada sesuatu perkara itu akan berjaya atau tidak. Misalnya memerhati seorang kanak-kanak lain yang sebaya dengannya melangkah longkang. Katanya dalam hati jika anak-anak itu boleh melangkah longkang maka sudah tentu saya pun boleh. Ternyata dengan melihat pengalaman orang lain ini memerlukan tingkat keupayaan kognitif yang tinggi, kanak-kanak tersebut perlu menentukan model dan pengalaman yang diperhatikan itu sesuai dengan dirinya.
          Mekanisme kedua bagi kanak-kanak belajar tahap keupayaannya ialah melalui reaksi dalam badannya. Reaksi-reaksi emosi seperti rasa tertekan, sakit perut, dan berpeluh sering dikaitkan dengan kegagalan. Apabila mengalami keadaan-keadaan seperti itu, kanak-kanak akan belajar bahawa rangsangan emosi tersebut adalah tanda rasa takut, cemas, kurang yakin dan mereka sedar bahawa kegagalan akan berlaku sebentar lagi. Respons daripada situasi boleh dicetuskan kanak-kanak yang telah meningkat tinggi pemikiran kognitifnya. (Bandura dan Schunk, 1981).
 


Mekanisme Penilaian Efektif-Kendiri
 
          Penilaian efektif-kendiri ternyata akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan seterusnya meninggikan usaha dan ketekunan dalam satu-satu tugas yang kemudiannya akan meningkatkan prestasi tugas tersebut. Konsep ini berkait dengan tahap pencapaian akademik kanak-kanak dan bagaimana ia berkait dengan tahap pencapaian akademik kanak-kanak dan bagaimana ia berkait pula dengan efektif-kendiri diri. Tiga komponen sistem kendiri ialah penilaian kendiri, pengetahuan-kendiri, dan pangatur-kendiri. Teori kognitif-perkembangan menekankan soal perkembangan pengetahuan-kendiri. Berdasarkan temu bual dengan kanak-kanak, Selman memperkenalkan model lima tahap yang bermula dengan ketidakupayaan bayi untuk membezakan diri fizikal dengan diri psikologi dan berakhir dengan keupayaan remaja untuk mengetahui bahawa sebahagian daripada aspek diri kekal berada di bawah sedar dan tidak boleh diketahui sepenuhnya.
Bandura pula menekankan soal efektif-kendiri. Penilaian efektif-kendiri dianggap tidak tepat semasa zaman awal kanak-kanak tetapi mula menunjukkan kemajuan sedikit demi sedikit melalui empat proses iaitu arahan lisan daripada ibu bapa dan orang dewasa lain, pengalaman-pengalaman kejayaan dan kegagalan, pemerhatian terhadap model-model yang relevan dan reaksi dalaman badan.

5.1 MENGAPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN/PERSEKITARAN KE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI.

          Pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran sangatlah penting. Pemerhatian mengikut teori Albert Bandura adalah satu proses dalam membentuk tingkah laku diri berdasarkan peniruan tingkah laku orang lain. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, kanak-kanak akan melihat sesuatu yang diperhatikan sebagai model. Kanak-kanak akan menjadikan guru dan rakan-rakan sebagai model tingkahlaku. Manakala dari segi melakukan aktiviti seni, kanak-kanak akan menjadikan sumber alam semulajadi dan alam benda sebagai model penghasilan karya seni. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian iaitu melalui peneguhan dan meniru tingkah laku model.  Semasa pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni, peneguhan boleh berlaku apabila guru memberi ganjaran kepada murid yang menghasilkan karya seni berkualiti atau denda kepada murid yang degil/nakal/malas bertujuan untuk mengubah tingkah laku.  Murid yang menerima ganjaran daripada guru akan bertambah motivasi positif manakala murid yang melihat ganjaran yang diperolehi rakan akan cuba membuat yang terbaik  dan murid yang melihat hukuman (denda) yang dikenakan oleh guru akan mengubah tingkah laku mereka. Meniru tingkahlaku model dipraktikkan dalam pendidikan seni tanpa disedari, kebiasaannya murid atau pelajar menjadikan sesuatu model sebagai peniruan. Contohnya kemahiran membuat kraftangan, murid akan meniru langkah-langkah membuat kraftangan daripada pembuatnya.Tiada ulasan:

Catat Ulasan