Muqadimah

Selasa, 3 September 2013

PENGAJARAN MENGGAMBAR


Menggambar merupakan satu respresentasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkandiatas permukaan. Ianya mengandungi suatu komposisi artistik yang mana dihasilkan melaluiaplikasi warna diatas permukaan yang rata. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan denganlebih jelas tentang sesuatu objek. Bidang ini membolehkan murid mengenali lebih dekat lagi kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Menggambar lebih menekankan aspek ruang, struktur,imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya seni. Terdapat pelbagai kegiatan yangdijalankan dalam bidang menggambar antaranya lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan,resis, percikan dan mozek. Pengetahuan asas yang diperlukan sebagai persediaan untuk menggambar termasuk:

 

i.      asas seni reka

ii.    perspektif

iii.   teknik memilih sudut pandangan

iv.   teknik mengukur objek mengikut kadar

v.    hubungkait antara cahaya, bayang, dan bentuk

Asas seni reka merangkumi prinsip, unsur seni, dan struktur rekaan. Kefahaman yang mendalam tentang asas seni reka membolehkan pelukis menghasilkan karya lukisan yang sempurna dan bermutu tinggi. Pemahaman mengenai perspektif amat penting kerana perspektif adalah berbeza apabila objek dilihat dalam kedudukan yang tidak sama. Terdapat tiga jenis perspektif yang sering diaplikasikan dalam lukisan iaitu perspektif satu titik lenyap, perspektif dua titik lenyap, dan perspektif tiga titik lenyap.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan