Muqadimah

Sabtu, 22 Ogos 2015

Kepentingan dan Fungsi Konsep 1Malaysia dalam Usaha Membina Negara dalam Pelbagai Dimensi Mencakupi Politik, Ekonomi dan Sosial.


1.0 PENDAHULUAN

 Sejurus selepas mengambil alih tampuk kepimpinan negara, Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak lantas memperkenalkan Gagasan 1 Malaysia. Walaupun slogan itu kini menjadi sebutan, namun ramai yang masih kabur dalam memahami dan menghayati falsafah sebenar di sebaliknya.

 Gagasan 1 Malaysia: Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan adalah satu falsafah induk yang merentas dasar dan pelaksanaan. Matlamat akhir 1 Malaysia adalah perpaduan nasional yang telah menjadi matlamat kebangsaan secara berterusan sejak negara mencapai kemerdekaannya 53 tahun dahulu(1) .


Ia telah menjadi keutamaan pentadbiran Perdana Menteri terdahulu, bermula daripada almarhum Tunku Abdul Rahman. Justeru apa yang dilakukan kerajaan hari ini sebenarnya adalah meneruskan perjuangan serupa, tetapi dicorakkan untuk mencapai bentuk perpaduan yang lebih sempurna sebagai matlamat perdana.

Gagasan 1 Malaysia bukan idea baru tetapi dibina daripada unsur penting dalam Perlembagaan  Persekutuan, Rukun Negara, Wawasan 2020, Misi Nasional, dan beberpa polisi serta undang-undang tertentu yang berkait rapat dengan objektif serta matlamat yang ingin dicapai. Biarpun 1 Malaysia bukan idea baharu, namun rangkuman jaringan semua harapan tersebut menjadikan ia unik dan tersendiri.
 
Sebelum kita membincangkan Konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak setelah memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia ke 6 ke arah kepentingan dan fungsi dasar ini dalam usaha membina negara dalam pelbagai dimensi mencakupi politik, ekonomi dan sosial, kita perlulah memahami terlebih dahulu, apa itu 1 Malaysia?

 

1.1 Pengenalan 1 Malaysia
 

Pembinaan Negara bergantung kepada satu ideologi politik yang mencakupi strategi dan dasar penyelesaian konflik hubungan kaum, ketidakseimbangan ekonomi, agenda pembangunan manusia melalui pendidikan dan latihan, penstrukturan ekonomi serta reformasi ekonomi Negara(2).

 

Cabaran globalisasi yang melanda seluruh dunia ketika ini, memerlukan setiap negara menyusun strategi masing-masing agar tidak tersisih daripada arus kemajuan dunia dan menjadi mangsa penindasan pihak tertentu. Bagi menghadapi keadaan ini, seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira keturunan dan anutan agama, perlu bertindak sebagai satu bangsa, yakni Bangsa Malaysia, yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai matlamat yang sama iaitu membina sebuah negara yang lebih maju, selamat, aman dan makmur serta mampu bersaing dengan masyarakat lain di dunia

 

Bagi melahirkan Bangsa Malaysia yang lebih berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, maka Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak memperkenalkan Konsep 1Malaysia yang berpaksikan prinsip “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Konsep ini bertepatan dengan cita rasa rakyat Malaysia dan sejajar dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

 

Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran, yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka.

 

 

1.2 Definisi 1 Malaysia

 

Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak:

 

“Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita; Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif, dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan kepada golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama”.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan berikut :

 

Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masing-masing. “Kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia” memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum.

 

Justeru, bangsa Melayu sebagai contoh, tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. Untuk merealisasikan impian dan wawasan membina Melayu dan Malaysia sebagai suatu bangsa yang maju, kuat dan berdaulat, generasi muda hari ini perlu mempunyai kesedaran dan keberanian mengambil tanggungjawab dan risiko bagi meneruskan perjuangan memartabatkan kedudukan serta meningkatkan pencapaian bangsa Melayu dalam segala bidang(3). Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. Demikianlah juga dengan kaum-kaum lain, mereka perlu melakukan perkara yang sama.

 

Sementara ayat “dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita” lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia.

 

Nilai tambah dan pembaharuan dalam Konsep 1Malaysia “Mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam Negara kita” telah dilaksanakan kerajaan semenjak kemerdekaan negara lagi. Perkara ini berjalan dalam bentuknya yang tersendiri iaitu pihak kepimpinan negara melayani kehendak dan keperluan setiap etnik melalui wakil kaum masing-masing.

 

Melalui konsep 1Malaysia, YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

 

1.3 Konsep 1 Malaysia

 

Konsep 1Malaysia “Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan” lebih merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpin-pemimpin Kerajaan menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat.

 

Menjadi asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum, yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan.Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza.Oleh itu, dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya, akan tetap dilaksanakan.

 

1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.

 

Konsep ini juga, jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak, mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman, stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia.

 

1.4 Matlamat

 

1Malaysia bermatlamat untuk mengekal dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selama ini menjadi kekuatan Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan dipelihara sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang cabaran.

 

Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. 1Malaysia bertujuan menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat Malaysia.

 

Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. Matlamat Pendidikan perlu diutamakan.

 

Matlamat pendidikan adalah untuk memupuk perpaduan Negara, melahirkan orang perseorangan yang berpengetahuan, terlatih dan mahir untuk memenuhi keperluan tenaga manusia dan social yang semakin bertambah (Kerajaan Malaysia, 1986) (4).

 

Setelah memahami sedikit sebanyak mengenai pengenalan, definisi, konsep dan matlamat 1 Malaysia maka dapatlah kita simpulkan bahawa fungsi dasar 1 Malaysia bertujuan membina negara dalam pelbagai dimensi mencakupi politik, ekonomi dan sosial.

 

 

2.0 GAGASAN 1 MALAYSIA MENERUSI DIMENSI POLITIK

 

2.1 Pengenalan

 

Gagasan ini perlu dilihat dan difahami sebagai satu aspek yang penting, kerana sebuah negara majmuk seperti Malaysia, jika tidak disokong sebarang agenda perpaduan nasional, kesemua cita-cita kebangsaan lain seperti usaha mencapai taraf hidup lebih baik untuk setiap rakyat akan hanya tinggal menjadi angan-angan kosong. Tanpa perpaduan nasional, kestabilan politik tidak akan wujud sedangkan itulah teras segala-galanya(5).

 

Dalam aspek politik, gagasan ini perlu tulus dan mencakupi pelbagai fahaman politik
negara. Pihak pembangkang mahupun pihak kerajaan bukan sahaja perlu bersama dalam
menjayakan gagasan ini malahan perlu mengetepikan ideologi dan kepentingan politik mereka.


Hal ini kerana keperluan dan kepentingan rakyat menjadi keutamaan negara yang harus
didahulukan sebelum kepentingan politik mengambil tempat. Parti-parti politik yang
berpengaruh perlu bersifat glokal bagi mancari usaha ke arah pembangunan modal insan yang jitu dan mapan serta mampu bersaing dengan arus permodenan dunia.

 

Persaingan politik perlu diketepikan dan pembentukkan sahsiah yang baik merupakan contoh yang berguna kepada masyarakat. Sikap suka menjatuhkan pula amat bertentangan dengan gagasan 1 Malaysia yang lebih bersifat menggalakkan dan mendukung usaha ke arah pembentukkan Bangsa Malaysia.


Peristiwa hitam 13 Mei 1969 seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kamus kehidupan
pemimpin mahupun rakyat di negara ini agar langkah menjaga Bangsa Malaysia dapat
diperkukuhkan. Terdapat pelbagai cabaran daripada parti-parti politik pembangkang dan juga ahli-ahli komponen Barisan Nasional sendiri.

 

2.2 Cabaran    

 

Menyedari cabaran serius yang sedang dihadapi, Dato’ Seri Najib memperkenalkan konsep 1 Malaysia, dengan tekad yang diucapkannya dengan tegas iaitu 'Saya akan melakukan reformasi dan perubahan'

 

Dato’ Seri Najib hari ini menghadapi cabaran empat penjuru iaitu daripada kumpulan yang mempunyai cita-cita dan matlamat politik berbeza:

 

i. Kumpulan yang ingin mewujudkan Malaysian Malaysia - konsep ini didukung oleh parti pembangkang dan disokong beberapa parti komponen BN.

 

ii. Kumpulan yang ingin mewujudkan negara teokratik - didukung parti pernbangkang yang mula mengguna cogankata 'Islam Untuk Semua'.

 

iii. Kumpulan yang mahu status quo Melayu diteruskan dan diperkukuhkan  - berjuang untuk memastikan kontrak sosial dan Perlembagaan Malaysia terus dijunjung, dan

 

iv. Kumpulan oportunis - mereka yang mengambil kesempatan apabila wujud  saja peluang.

 

Semua kumpulan ini telah memecahbelahkan rakyat dan berikutan  hasil Pilihan Raya Umum Ke-12 kini terbeban pada bahu Dato’ Seri Najib, dan rakyat Malaysia masih memerhati dan menilai sama ada beliau wajar diberi sokongan atau sebaliknya.

 

Reaksi dan sokongan rakyat berbeza, bergantung dengan siapa anda bercakap. Majoriti bukan Bumiputera dan sekelompok Bumiputera hendak (konsep) Malaysian Malaysia. Dalam golongan yang sama, ada (juga) kalangan yang menyokong konsep untuk mewujudkan negara teokratik asalkan bukan atau jangan BN yang diterajui oleh Umno.

 

Bagi Bumiputera pula, lebih separuh berazam akan mempertahankan status quo. Tetapi barisan ini sekarang kian ramal yang gelisah, sudah mula marah pada kerajaan kerana kepemimpinan (hari ini) dilihat sebagai banyak bertolak ansur dan berkompromi. Justeru, kepemimpinan Dato’ Seri Najib, dengan dibantu timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, parti Umno serta barisan kabinet BN perlu menjelaskan dengan lantang apa yang sebenarnya dimaksudkan konsep 1 Malaysia.

 


 

Politik secara idealnya membahagiakan semua orang, atau sekurang-kurangnya tidak melaga-lagakan sesiapa. Ia menjanjikan sebuah Negara ibarat sebuah taman yang nyaman. Akan tetapi, oleh sebab politik juga melibatkan kelicikan dan muslihat, maka, ia tidak semestinya menghasilkan taman yang nyaman itu. Justeru, terdapat  keperluan yang mendesak untuk mengadakan pemikiran semula tentang amalan politik(6).

 

Perdana Menteri telah bercakap mengenai model politik baharu. Apabila Perdana Menteri bercakap soal model politik baharu, maka semua orangpun bercakap tentangnya tanpa berkecuali. Apabila Perdana Menteri menegaskan perlunya Barisan Nasional dan pemimpinnya perlu berubah mengikut peredaran masa dan zaman, maka semua menyokong mengatakanya.

Ingatan ini tepat pada masanya, terutama kepada UMNO yang menjadi teraju utama Barisan Nasional. Apapun model politik baharu yang diperbahaskan, asasnya mesti tidak dapat lari unsur-unsur tradisi yang sedia termaktub dalam perlembagaan yang selama ini menunjangi dan menjadi paksi pemerintahan negara. Misalnya, kedudukan agama Islam, bahasa Melayu, hak istimewa Melayu dan bumiputera serta kedudukan raja-raja Melayu. Kesemua unsur ini amat sensitif sekiranya diungkit dan dicabar. Ianya mesti dipertahankan. Diharapkan semua kaum dapat memahami perkara asas ini. Model politik baharu yang dicadang oleh Perdana Menteri perlu memfokuskan manusia yang menjadi modal insan yang bersifat dinamik itu. Ini kerana, yang menjadikan sesebuah parti atau organisasi itu statik adalah manusia yang memimpinnya.

 

Perdana Menteri mesti memastikan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang telah dan bakal dilantik adalah terdiri daripada mereka yang ikhlas, bertanggungjawab, bersih dan berintegriti selaras dengan kata-kata rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.

 

Dato’ Seri Najib juga menggesa ahli parti politiknya mengembalikan Umno kepada landasan atau sebaliknya mengalami kepupusan. Memahami hubungan yang sangat halus antara parti, rakyat dan kerajaan, imbauan transformasi adalah satu isyarat terhadap apa yang terjangka seandainya Umno gagal memenangi hati dan pemikiran rakyat jelata. Berdepan dengan krisis ekonomi sejagat, landskap politik baru dan tuntutan rakyat yang berpendidikan tinggi terhadap demokrasi yang matang, Perdana Menteri tidak mempunyai pilihan lain selain harus menyegarkan semula partinya yang diamanahkan untuk menguasai kerajaan yang berfokus kepada memaparkan nilai lebih tinggi. Sebagai timbal balas, rakyat menyerahkan mandat kepada parti untuk mentadbir urus Negara ini. Pemimpin-pemimpin negara mesti disedarkan dan dapat menunjukkan contoh yang baik. Dasar-dasar yang dilaksanakan mesti dapat dilihat memberikan manfaat kepada rakyat. Alangkah indahnya, jika semua pihak dapat memahaminya sama ada secara tersurat mahupun tersirat.

2.4 Pembangkang

 

Dalam sistem demokrasi yang diamalkan oleh kebanyakan Negara hari ini khususnya demokrasi liberal, wujud parti-parti pembangkang yang sekaligus bertindak memerhati gerak-geri parti yang memerintah supaya tidak melakukan penganiayaan, penipuan dan kezaliman kepada rakyat(7). Namun demikian, kebiasaannya pihak parti pembangkang menyalahi konsep pembangkang menurut demokrasi. Apa sahaja yang dilakukan oleh parti pemerintahan akan dipolitikkan demi kepentingan parti masing-masing.

 

 

Gagasan 1Malaysia sering menjadi alasan kepada parti pembangkang sekiranya ada pendapat yang agak kontroversi, gagasan 1Malaysia dijadikan batu loncatan untuk mematahkan apa juga perkara yang dikira bertentangan dengan pendirian pihak pembangkang. Gagasan 1Malaysia mesti difahami dalam konteks sejarah negara ini dan perlembagaan yang telah dipersetujui bersama.


Tun Dr Mahathir pernah mengeluarkan kata-kata mengenail asal Tanah Melayu dan ‘Ketuanan Melayu’. Kata-kata ini telah dijadikan isu oleh pembangkang. Bukankah lebih baik kata-kata Mahathir itu dikaji dan hujahkan dari sudut akademik daripada memaki dan mencaci? Sekurang-kurangnya berlaku percambahan ilmu. Ini tidak, mereka seolah-olah tiada kerja lain, hanya mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Tun Dr. Mahathir berkata lagi, nenek moyang negara ini memberikan orang Cina dan India taraf kewarganegaraan sebab mereka mengharapkan kedua-dua komuniti itu akan menghormati kedaulatan orang Melayu.

Kenyataan tersebut adalah benar berasaskan fakta sejarah. Ia tidak boleh diubah. Tun Dr.Mahathir juga menekankan, bukan Melayu mesti menerima konsep Bangsa Malaysia untuk membantu memperkukuhkan perpaduan nasional. Jika orang Cina dan India terus melihat diri mereka berdasarkan negara asal mereka, maka ia bermakna mereka adalah imigran ke negara ini.

 

Secara mudah, ketuanan Melayu merujuk kepada suatu keadaan yang mana orang Melayu dan warisan mereka diberikan kedudukan yang wajar selaras dengan status sebagai bangsa atau penduduk asal negara ini. Ia sering dikaitkan dengan kedudukan orang Melayu dalam politik dan pemerintahan; sebagai pengendali utama negara. Dalam konteks politik, kenyataan ini memang tidak boleh dinafikan. Kiblat kita mesti Malaysia, bukan lagi negara lain jika benar-benar gagasan 1Malaysia hendaklah direalisasikan dengan jayanya. Pengorbanan setiap bangsa mesti dihargai, terutama pengorbanan orang Melayu.

Pengorbanan paling besar apabila orang Melayu memberi laluan kepada bukan Melayu untuk bertanding di kawasan majoriti Melayu, terutama kepada orang India (juga orang Cina). Mereka (India) langsung tidak ada kawasan majoriti, tetapi tetap diberi laluan untuk bertanding. Inilah toleransi yang tidak ada tolok bandingnya. Begitu juga pengorbanan bangsa lain dalam membangunkan bumi tercinta ini.


Malangnya toleransi sebegini tidak dihargai. Misalnya, ugutan dan desakan terus menerus dibuat. Kes novel Interlok adalah contoh jelas. Novel tersebut tidak kurangnya mengkritik orang Melayu yang dikatakan sebagai bangsa yang malas. Orang Melayu menerima seadanya. Tidak ada protes yang dibuat.


1Malaysia bukan gagasan menjaga hati orang dan memuaskan hati semua pihak. Tetapi gagasan ini adalah idea mengurus dan mentadbir negara berasaskan perlembagaan. Perlembagaan adalah asas keadilan. Melaksanakan apa yang termaktub dalam perlembagaan adalah asas kepada kepada gagasan 1Malaysia.

 

1 Malaysia ini sebagai satu imperatif politik yang penting kepada perpaduan nasional. Janganlah kita membiarkan sentimen politik jangka pendek mewarnai cara kita berpolitik di bumi bertuah ini. Adalah satu kepelikan di negara ini apabila kita mendapati bahawa terdapat parti-parti politik yang kononnya mendakwa mereka bersifat pelbagai kaum dan memperjuangkan konsep Malaysia untuk orang Malaysia tetapi pada hakikatnya adalah jauh dari sifat kemajmukan. Jika parti-parti ini bersifat pelbagai kaum maka sudah tentu senarai keahlian dan kepimpinan mereka akan mencerminkan fakta tersebut. Kesimpulannya jika hampir keseluruhan ahli-ahli dan kepimpinan mereka datang dari satu kaum sahaja maka lebih eloklah parti politik ini menukar status mereka kepada parti satu kaum bukannya parti pelbagai kaum.

 

Kerajaan juga mesti berlapang dada menerima pandangan-pandangan daripada pembangkang jika benar-benar ikhlas dan tidak ada agenda sebaliknya. Jangan semuanya ditolak. Jika ada kebenaran dan justifikasinya, tidak salah kita menerimanya walaupun datang daripada orang yang kita tidak suka

 

 

2.5 Malaysian Malaysia

 

Gagasan 1 Malaysia yang.diketengahkan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak berbeza dengan konsep Malaysian Malaysia yang diperjuangkan DAP. Gagasan 1 Malaysia cuba merapatkan situasi 'pemisahan dan ketaksamaan' yang wujud dalam hubungan etnik di Malaysia kepada satu keadaan One Malaysia dan bukannya Two Malaysia yang lebih terintegrasi dan sama, konsep Malaysian Malaysia pula mementingkan sama rata dan sama rasa tetapi cenderung menafikan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.

 

Konsep 1 Malaysia berbeza dari Malaysian Malaysia kerana konsep ini bertunjangkan kepada realiti tempatan dan sejarah negara. Memahami dan menghayati sejarah amat penting .

 

Dato’ Seri Najib ditanya mengenai tindakan pihak tertentu termasuk pembangkang menyamakan konsep Satu Malaysia dengan ‘Malaysian Malaysia’ yang diperjuangkan oleh pakatan pembangkang khususnya DAP. Konsep Satu Malaysia diperkenalkan oleh Najib dalam pentadbiran baru beliau bertujuan memastikan tiada golongan atau kaum terpinggir di negara ini. Sedangkan ‘Malaysian Malaysia’ dikatakan boleh mengugat kedudukan hak-hak istimewa orang Melayu.

 

Justeru, tambah Perdana Menteri, semua pemimpin parti komponen Barisan Nasional (BN) telah diminta supaya keluar daripada cara kebiasaan selama ini yang berasaskan kelompok kaum tertentu saja. "Pada saya, kalau pemimpin MCA, pergilah masuk kampung Melayu sama, pemimpin UMNO pula pergilah ke kawasan Cina dan MIC pula ke kumpulan lain. "Biar kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. Itu juga pada saya maksud konsep Satu Malaysia”  katanya.

 

2.6 Kesimpulan

 

Walaupun matlamatnya adalah murni namun ada pihak berkepentingan yang cuba memutar belitkan hasrat Dato’ Seri Najib dengan menyamakan konsep ini dengan konsep Malaysian Malaysia atau Malaysia untuk orang Malaysia konsep yang menjadi teras perjuangan DAP. Penyamaan ini telah menimbulkan kegusaran kepada orang Melayu/bumiputera kerana ia satu konsep yang amat sensitif kepada mereka. Sensitiviti terhadap konsep ini terbentuk kerana walaupun konsep Malaysia untuk orang Malaysia ini berbunyi muluk dan bersifat halwa telinga kepada pendengarnya namun ia tidak berpijak di bumi nyata kerana gagal mengambil kira faktor sejarah dan realiti tempatan. Teras asas konsep ini ialah penolakan kepada sebarang bentuk tindakan afirmatif dan pelaksanaan prinsip meritokrasi sepenuhnya di dalam dasar-dasar negara terutamanya dasar sosioekonomi.

Gagasan 1Malaysia adalah bertujuan untuk menyedarkan rakyat betapa keterlaluan berpolitik dan percubaan membuat pelbagai tuntutan melampau atas dasar etnik dan agama boleh merosakkan projek dan agenda pembentukan bangsa yang telah berjalan sejak sekian lama. Melalui gagasan ini, kerajaan mahu rakyat mempunyai fikiran positif walaupun keturunan mereka berbeza, namun akar umbi tanah kelahiran mampu menyatukan mereka menerusi kerangka 1 Malaysia

 

 

3.0 GAGASAN 1 MALAYSIA MENERUSI DIMENSI EKONOMI

 

3.1 Pengenalan

 

Kepelbagaian kaum di negara ini adalah satu rahmat dan kerajaan mahu pastikan setiap rakyat menerima serta memanfaatkan anugerah itu untuk memperkukuhkan penguasaan ekonomi. Slogan 1 Malaysia harus dijadikan iktibar oleh rakyat pelbagai kaum untuk menyahut cabaran tunggal memperkasakan ekonomi Negara ini dalam usaha mencapai taraf negara maju dalam masa terdekat. Perubahan asas dari segi politik, sosial dan ekonomi dialami dunia sekarang harus menjadi acuan bagi Malaysia membentuk pemimpin generasi baru yang perlu mengenal pasti kelemahan status quo, mendidik rakyat serta menyediakan mereka untuk menerima proses perubahan.

 

Konsep 1Malaysia merupakan bahagian terpenting bagi mengukuhkan proses pembinaan bangsa mahupun untuk membina nilai bagi sebuah ekonomi moden.Perkara tunjang atau yang lebih penting ialah melaksanakan Gagasan 1Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding dengan negara maju. Peralihan atau perubahan daripada satu sistem yang lama kepada yang baru akan mengambil masa kerana perubahan minda memerlukan masa.

 

Dalam aspek ekonomi, dasar “Pecah dan Perintah” yang diperkenalkan oleh penjajah barat sebelum Tanah Melayu (Malaysia) mencapai kemerdekaan mengakibatkan kesan yang jelas kelihatan. Menerusi gagasan 1 Malaysia ini, sektor ekonomi lebih tertumpu kepada kesamarataan penguasaan ekonomi masyarakat. Jika dahulu kaum Melayu lebih tertumpu kepada bidang pertanian dan perikanan, kaum Cina memonopoli bidang perniagaan dan perlombongan serta kaum India hanya tertumpu kepada bidang perladangan dan estet, kini pelbagai kaum mampu menceburkan diri dalam bidang yang mereka mampu bangunkan. Monopoli bangsa tertentu ini mampu dipecahkan menerusi dasar-dasar yang dibentuk oleh ahli-ahli Dewan Parlimen menerusi kaedah perlembagaan negara. Dalam hal ini, bantuan dan sokongan daripada kerajaan mampu memberi peluang dan suntikan semangat kepada individu yang berusaha untuk menceburkan diri dalam bidang yang berpotensi untuk dimajukan. Kesannya, ekonomi negara mampu diperkasakan oleh rakyatnya sendiri yang membentuk gagasan 1 Malaysia.

 

3.2 Perpaduan Nasional

 

Dalam usaha membangunkan ekonomi Negara perkara teras yang perlu ada ialah perpaduan nasional. Perpaduan nasional merupakan sistem nilai, satu proses pemikiran yang perlu diperjelaskan kerana setiap orang mempunyai pendapat berbeza mengenai apa itu maknanya perpaduan nasional. Bagi sesebuah negara untuk bergerak ke depan dan berdepan dengan pelbagai cabaran, ia perlu untuk mempunyai teras dan asas yang kukuh, yang hanya boleh dicapai jika wujudnya perpaduan nasional yang bakal menyediakan negara itu dengan landasan penting untuk kestabilan.

 

Selepas rusuhan 13 Mei 1969, MAGERAN telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang kemudian merumuskan Rukun Negara yang berpaksikan kepada lima prinsip iaitu Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang dan Kesopanan dan Kesusilaan. Rukun Negara menjadi pegangan dan panduan dalam tindak tanduk rakyat Negara ini bagi memelihara keamanan dan ketenteraman(8). Daripada lensa pembangunan, konsep dan falsafah 1 Malaysia adalah bertitik tolak atau berteraskan sebuah kerajaan yang mengutamakan prestasi berpaksikan keutamaan rakyat, la bertujuan menjamin tidak ada masyarakat atau komuniti tercicir atau terpinggir daripada sebarang bentuk pembangunan yang dilaksanakan kerajaan. Semua kaum wajar menikmati kemakmuran dan nikmat pembangunan di Negara ini. Hanya melalui dasar pembangunan yang adil untuk semua kaum maka perpaduan yang utuh dapat dibina.

 

Menerusi gagasan ini, konsep adil dan saksama menjadi janji kerajaan kepada kita semua. Ini bermakna, bantuan serta peluang akan diberi berdasarkan keperluan serta merit, dan tidak siapa pun antara kita yang akan dipinggirkan daripada perhatian. Walaubagaimanapun, peluang adil serta saksama ini jangan disalah erti, kerana apa juga hak yang sebelumnya telah etrmaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, tidak berubah.

 

Sejarah telah membuktikan pada banyak negara dunia, betapa karenah birokrasi serta jurang pendapatan etnik berkuasa mewujudkan kebencian kepada pemerintah, dan pada masa yang sama mengancam keharmonian hidup bermasyarakat. Apabila kemiskinan, penyertaan ekonomi dan pengagihan kekayaan tidak diurus secara bijak dan seimbang, ketegangan mudah berlaku, dan jika disusuli sengketa, akibatnya ialah ketidakstabilan sosiopolitik negara.

 

Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan Tun Abdul Razak Hussein adalah antara lain bertujuan membina perpaduan dan keharmonian kaum di negara ini. Pelbagai dasar utama negara yang diperkenalkan kerajaan juga menekankan aspek perpaduan kaum.

"Jadi, apabila kita bercakap mengenai 1Malaysia kita menghuraikan secara terperinci nilai fundamental berkaitan dengan perpaduan nasional, jadi rakyat akan faham apa itu makna proses menjadi satu, katanya dalam satu temu bual dengan Oxford Business Group (OGB), penerbit The Report: Malaysia 2010(9).

 

Perpaduan nasional ini penting dalam konteks Negara berbilang kaum. Masyarakat majmuk yang ada di dalam Negara ini perlu faham dan memanfaatkan kepentingan ini. Masyarakat berbilang kaum ini perlu mengamalkan amalan masyarakat majmuk.

 

Dato’ Seri Najib Tun Razak mahu rakyat Malaysia mengukuhkan amalan kemajmukan sedia ada untuk memaparkan kepada dunia bahawa gagasan 1Malaysia yang dipraktikkan turut berorientasikan nilai ekonomi tinggi.Ia bermakna dalam negara ini terdapat pelbagai elemen peradaban yang berpotensi membawa negara memainkan fungsi sebagai pintu masuk ekonomi ke Asia.

 

3.3 Manfaat Masyarakat Majmuk

 

Ciri sosiobudaya sesebuah masyarakat mungkin akan mempercepatkan atau menghalang proses pembangunan. Kenyataan ini diterima dengan meluas oleh ahli ekonomi, termasuk Meir, Baldwin, Viner, Gannage, Myint dan Perroux(10). Menerusi sifat kemajmukan yang ada di kalangan orang Melayu, Cina dan India, maka ia dapat memudahkan urusan hubungan dua hala negara dengan China, India, dunia Melayu (Nusantara) dan Asia Barat. Tidak ada negara lain yang ada kelebihan strategik ini. Jadi, rakyat Malaysia perlu memanfaatkan transformasi amalan strategik semulajadi ini. Negara China yang didiami berbilion penduduk mengambil keputusan membeli minyak sawit negara, maka keuntungannya tentu akan dikecapi oleh para peneroka Felda dan pekebun kecil. Yang untungnya adalah rakyat Malaysia. Jadi, rakyat Malaysia bergantung kepada punca kemajmukan ini. 1Malaysia perlu menjadi mesej yang berkuasa iaitu 1impian, 1negara dan 1bangsa. Elemen kemajmukan perlu dilihat sebagai satu kekuatan rakyat dan bukannya bebanan. Model Baru Ekonomi (MBE) dan begitu juga Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) dilancarkan dalam usaha untuk mentransformasikan negara ini menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2020.


3.4 Membangunkan Modal Insan

 

Pembangunan Modal Insan menjadi kesinambungan dalam RMK10. Hasrat menjayakan Model Baru Ekonomi dan mencapai status negara maju menjelang 2020 serta negara berpendapatan tinggi lahirnya daripada pembangunan modal insan kelas pertama. Bermula daripada kanak-kanak sehingga golongan belia wajar menerima pendidikan dan kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan negara. Ekonomi yang berpaksikan perkhidmatan dan kepakaran tinggi dengan inovatif serta kreatif memerlukan penyediaan peluang-peluang pengajian dan tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi. Setiap rakyat Malaysia perlu memainkan peranan mereka bagi menyumbang ke arah usaha pembinaan bangsa untuk menjadikan negara ini dapat bersaing diperingkat global.


"Bakat-bakat ini merupakan aset yang berharga bagi kita. Sebab itu kenapa ianya penting bagi kita mempunyai perasaan ini bahawa setiap seorang rakyat Malaysia adalah penting dan bahawa kita mempunyai satu sistem di negara ini yang membenarkan setiap rakyat Malaysia untuk menyedari bahawa mereka mempunyai potensi yang maksimum," (11)
Penyediaan dan pembangunan modal insan menjadi agenda utama negara untuk melaksanakan Model Baru Ekonomi dan menjadi negara maju menjelang 2020. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan, inovatif dan kreatif memerlukan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. RMK10 telah menyediakan landasan yang kukuh serta sistematik untuk memartabatkan sistem pendidikan dan pembelajaran negara. Latihan dan kemahiran sama ada ditaja kerajaan atau melalui perkongsian pintar pihak swasta dan kerajaan akan memberi peluang yang lebih luar kepada golongan muda untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menjana kemahiran sebelum memasuki pasaran industri. Di samping itu hasrat membangunkan negara dengan diterajui anak tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing menjadi keutamaan.

 

3.5 Globalisasi

 

Globalisasi adalah satu proses perubahan yang berlaku dalam pelbagai bidang kehidupan manusia kesan daripada peningkatan pelbagai aktiviti manusia sejagat yang dipacu oleh kemajuan pesat teknologi maklumat (ICT) merentasi sempadan 'geo-politik'.

 

"Maklumat di hujung jari" adalah ungkapan yang tepat bagi menggambarkan segala bentuk idea, kegiatan serta interaksi ekonomi, sosial dan politik berkembang tanpa mengambil kira persempadanan politik sesebuah negara. Justeru, globalisasi menyebabkan batasan geografi dan sosial seolah-olah tidak lagi memiliki sempadan (borderless world).

 

Globalisasi yang paling menonjol adalah 'globalisasi ekonomi'. Kesan globalisasi ekonomi adalah besar sama ada kesan positif atau pun kesan negatifnya. Kerajaan perlu menghadapi cabaran-cabaran dalam globalisasi ekonomi.

 

Cabaran-cabaran tersebut perlu ditangani dengan bijaksana. Di negara kita, kerajaan sentiasa peka terhadap kesan negatif yang dicetuskan oleh globalisasi ekonomi. Justeru, kerajaan sentiasa merangka dasar-dasar perlindungan yang praktikal untuk melindungi industri tempatan, terutamanya Industri Kecil Sederhana (IKS) dan juga dasar membantu usahawan bumiputera.

 

Persekitaran ekonomi yang semakin mencabar menuntut kebijaksanaan kita mencorak pengurusan ekonomi agar lebih dinamik dan responsif. Trend pertumbuhan ekonomi global

yang semakin mementingkan inovasi dan kreativiti menyebabkan kita tidak boleh lagi berpaut sepenuhnya kepada struktur ekonomi lama.

 

Aspek peraturan kewangan global yang semakin bergerak pantas ke arah perubahan agresif pula menuntut institusi kewangan kita mempunyai piawaian urus tadbir dan pengurusan risiko yang berkesan. Kita sebenarnya tiada pilihan melainkan berubah. Jika tidak, kita terpaksa berdepan risiko kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi dan pasaran. Inilah antara perkara ditegaskan Datuk Seri Najib Razak ketika berucap pada acara 'Invest Malaysia 2009' di Kuala Lumpur, pada Jun 2009.

 

Apa pun globalisasi ekonomi sudah menjadi ciri dominan pada abad ke-21 ini. Corak dan aliran ekonomi dunia hari ini mempamerkan suatu keadaan di mana wujudnya peningkatan terhadap pergantungan pasaran asing bagi pemasaran barangan domestik, pergerakan pesat aliran modal yang merentasi batasan geopolitik dan pergerakan migrasi buruh (modal insan) daripada sebuah negara ke negara yang lain.

 

Bagi negara yang mahu terus maju, maka ia harus bergiat aktif dengan melibatkan diri dalam pentas ekonomi antarabangsa. Ini adalah kerana globalisasi ekonomi menjadikan persaingan, pengeluaran, kawalan pasaran, pengurusan, teknologi dan modal insan turut menjadi global. Proses ini menyebabkan faktor-faktor pengeluaran bergerak dengan mudah merentasi sempadan geopolitik negara lantaran persempadanan pasaran dan ekonomi dunia yang semakin mengecil itu.

 

Dalam konteks ini, kepentingan saling bergantungan antara kawasan negara atau saling melengkapi menjadi ciri penting globalisasi ekonomi. Aspek saling kebergantungan ini merangkumi pelaburan, pasaran, pengeluaran, teknologi dan bekalan buruh. Dalam keadaan tertentu ia turut membabitkan beberapa aspek perkongsian seperti perkongsian sumber alam dan tenaga, perkongsian pasaran dan perdagangan, perkongsian modal, perkongsian teknologi dan kepakaran dan juga perkongsian buruh dan kerjasama dalam menjaga alam sekitar.

 

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di era globalisasi ini juga mengutamakan elemen-elemen kreativiti dan inovasi yang tinggi. Semuanya ini mempunyai kesan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Corak dan aliran ekonomi dunia hari ini mempamerkan suatu keadaan di mana wujudnya peningkatan terhadap pergantungan pasaran asing bagi pemasaran barangan domestik, pergerakan pesat aliran modal yang merentasi batasan geopolitik dan pergerakan migrasi buruh (modal insan) daripada sebuah negara ke negara yang lain.

 

Hakikatnya, globalisasi ekonomi menuntut kita melakukan perubahan dari masa ke semasa. Negara perlu memiliki kelebihan bersaing (competitive edge) dalam pasaran antarabangsa. Daya saing kita mesti dipertingkatkan melalui pembangunan modal insan. Kepemimpinan dan pengurusan, sama ada di sektor awam atau pun swasta mestilah bersifat dinamik. Ini penting bagi memastikan negara mampu berhadapan dengan cabaran persaingan ekonomi sejagat yang semakin meningkat.

 

Para pengurus dan pemimpin organisasi yang dinamik, bertenaga dan berwawasan pula diperlukan untuk melonjak prestasi organisasi berasaskan standard atau piawai antarabangsa. Pengurus dan pemimpin yang memiliki ciri-ciri tersebut akan berupaya membina dan membangun suasana korporat yang dapat menggalakkan penghasilan yang berkualiti serta prestasi yang cemerlang.

 

Globalisasi dalam perdagangan antarabangsa juga memerlukan kita berinteraksi dengan pelbagai pihak dan pelbagai latar belakang budaya. Oleh itu, penguasaan dan kemahiran dalam bahasa-bahasa asing tertentu akan memberi kelebihan kepada kita untuk berpartisipasi dengan berkesan di arena antara bangsa. Justeru, pelaburan besar dalam bidang pendidikan dan pembangunan pengurusan harus diberi keutamaan dalam setiap tahun belanjawan negara. Modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi, berinovasi, kreatif, beretika dan kompetitif merupakan aset penting buat negara.

 

Di pihak rakyat pula mesti bersedia dan menyesuaikan diri dengan perubahan pesat dalam senario ekonomi dunia hari ini. Rakyat harus peka dan menyambut baik dasar-dasar kerajaan yang menyediakan pelbagai program bagi meningkat pendidikan dan kemahiran mereka. Rakyat juga patut memahami bahawa tidak ada mana-mana negara pun yang mampu mengasingkan diri daripada globalisasi ekonomi. Jika rakyat memahami perkara ini maka dengan mudahnya mereka akan dapat menerima transformasi ekonomi yang ingin dibawa oleh kerajaan. Rangka pembangunan ekonomi yang selari dengan tuntutan ekonomi global penting bagi memastikan ekonomi negara dapat bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran ekonomi global yang semakin kompetitif sifatnya.

 

Model Ekonomi Baru (MEB) dan Program Transformasi Ekonomi (PTE) merupakan tindak balas kerajaan terhadap senario dan cabaran ekonomi global hari ini. Pelancaran Pelan Hala Tuju (ETP) membuktikan kesungguhan dan komitmen kerajaan untuk membawa perubahan dan kemajuan ekonomi negara setanding dengan ekonomi negara-negara maju.

 

Keupayaan dalam membuat keputusan  dasar dalam semua pasaran kewangan perlu dipertingkat dan diberi perhatian serius. Ini penting untuk mengelak kesan lebih buruk kepada ekonomi negara. Hakikatnya, sejak dinobatkan sebagai Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib sudah menunjukkan iltizam dan kesungguhan yang cukup tinggi dan serius bagi memulihkan kedudukan ekonomi negara yang terjejas akibat krisis kewangan global yang belum menampakkan pemulihan meyakinkan.

 

Justeru, langkah dan pendekatan yang beliau ambil adalah ke arah menyediakan respons agresif untuk mengekang impak kemurungan ekonomi global. Dato’ Seri Najib memulakannya dengan melaksana dua pakej rangsangan ekonomi bernilai RM67 bilion. Hasrat ini selari aspirasi menjadi Malaysia negara maju menjelang 2020.

 

Cabaran utama ialah bagaimana mengurus perubahan yang begitu besar, terutama dalam tekanan saingan global yang semakin meningkat. Perancangan strategik perlu dilakukan. Untuk itu, Dato’ Seri Najib menggerakkan usaha menggaris formula sebuah model ekonomi baru berasaskan inovasi, kreativiti dan nilai tinggi.

 

3.6 Model Ekonomi Baru

 

Model ekonomi baru yang bertunjangkan inovasi dan produktiviti diperkenalkan. Pelaksanaan model ekonomi baru memerlukan rombakan dasar secara besar-besaran dan komprehensif dalam pelbagai aspek. Disinilah rasionalnya tindakan kerajaan mengumumkan liberalisasi dalam 27 sub-sektor perkhidmatan, disusuli langkah liberalisasi dalam sektor kewangan dan pelaburan.

 

Langkah mengantarabangsakan sektor perkhidmatan kewangan dan pasaran modal dilihat dapat membantu Negara muncul sebagai pangkalan operasi pelaburan peringkat serantau dan antarabangsa, sama ada pelaburan dalam sektor kewangan mahupun sektor perkhidmatan lain, di samping mengekalkan pelaburan dalam sektor sedia ada seperti sektor sumber dan perusahaan.

 

Pelaburan swasta dalam ekonomi harus memainkan peranan lebih besar berbanding sektor awam. Kerana itulah cabaran teras RM ke-10 dirangka dengan tujuan untuk merangsang sektor swasta sebagai jentera pertumbuhan utama ekonomi.

 

Landskap ekonomi semasa juga menuntut sistem penyampaian lebih baik, akauntabiliti dan prestasi sebagai elemen yang mesti diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kerajaan. Konsep ini bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat perniagaan tetapi inilah paradigme yang cuba diterapkan kepada penjawat awam agar hasil diperolehi rakyat; rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

 

Kesimpulannya, model ekonomi baru akan menjadi fokus dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-lO) nanti meliputi tempoh antara 2011 hingga 2015. Pastinya usaha meningkatkan inovasi, kreativiti dan nilai tinggi akan menjadi perkara utama yang akan diberi perhatian dalam RMK-IO.

 

3.7 Inovasi

 

Dari segi modal insan, model ekonomi baru menuntut kita mengubah budaya pergantungan kepada asas pengeluaran menggunakan pekerja separuh mahir dan buruh murah kepada industri teknologi tinggi dan sektor perkhidmatan moden yang menggunakan pekerja mahir dan berpendapatan tinggi. la menuntut seluruh rakyat menerapkan nilai budaya kecemerlangan serta mengutamakan budaya kerja berpasukan. Nilai itu terkandung di dalam konsep 1 Malaysia. Budaya inovasi sebahagian penerapan nilai aspirasi dibawah konsep terbabit. Nilai ini menuntut rakyat untuk mencuba perkara baru berorientasikan inovasi dalam apa juga bidang diceburi.

 

Kesungguhan Dato’ Seri Najib untuk menjadikan inovasi sebagai agenda penting negara terbukti apabila beliau mengumumkan penubuhan Pusat Inovasi Negara (MyNIC) dan rangkaian Pusat Kecemerlangan Inovasi (i-CoE).

 

Bidang inovasi yang dimaksudkan Dato’ Seri Najib tidak terhad kepada bidang sains dan teknologi, malah merangkumi inovasi secara holistik dalam semua bidang termasuk dalam bidang kemasyarakatan dan tadbir urus.

 

3.8 Kepentingan Menjadi Pusat Dagangan

 

Dato’ Seri Najib menjelaskan, kepentingan negara ini selaku pusat perdagangan terkenal sebelum dijajah kuasa Barat, boleh dicapai kembali dengan kebangkitan China dan India sebagai gergasi baru ekonomi dunia. Malaysia mempunyai kelompok masyarakat Cina dan India yang terbesar di dunia di luar China dan India, tetapi kita tidak mahu asimilasi kepelbagaian di kalangan rakyat ini, sebaliknya kita hendak wujudkan perpaduan di sebalik perbezaan sesama mereka.

 

"Rakyat pelbagai kaum  perlu belaiar menyelesaikan masalah dihadapi secara tegas lagi pragmatik, kita perlu menjalin huhungan dan bertolak ansur dalam berkongsi kuasa berasaskan keperluan komuniti masing-masing. Kedudukan negara di laluan perdagangan utama antarabangsa sejak berkurun lamanya memberi kita kelebihan sebagai tumpuan penduduk dari serata Negara Asia," katanya.

 

3.9 Jenayah Rasuah Dan Ketirisan Gugat Prestasi Ekonomi Negara

 

Dalam usaha menjadi negara maju dan mencapai Wawasan 2020 rasuah dan kadar jenayah perlu dikurangkan, tahap pendidikan wajib ditingkatkan, dan pendapatan rendah isi rumah perlu dinaikkan. Semua ini perlu dilaksanakan. Bagaimana hendak dilaksanakan? Jawapannya transformasi. Ertinya mengubah sikap, mengubah cara kita berfikir, cara kita melihat, mengubah cara kita mentafsir, dan paling utama ialah mengubah cara bagaimana kita bekerja.

 

Jenayah rasuah dan masalah ketirisan bukan sahaja akan menjejaskan pendapatan kerajaan tetapi juga akan turut memberi kesan kepada prestasi ekonomi negara secara keseluruhannya.Kerajaan terpaksa melakukan tindakan drastik untuk membendung jenayah rasuah dan masalah ketirisan bagi memastikan ia tidak menjejaskan hasil dan pendapatan negara.

 

Rakyat perlu memahami tindakan kerajaan membuat tangkapan berkaitan rasuah adalah bertujuan untuk menangani ketirisan yang berlaku. Tindakan menangkap penjawat-penjawat awam yang disyaki mengambil rasuah tidak ada lain tujuan melainkan untuk menambah hasil Negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan 60 anggota dan pegawai Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia di seluruh negara untuk siasatan berhubung kes rasuah dan penggubahan wang haram.

 

Jika kerajaan tidak dapat kutip hasil tambahan kerana berlaku ketirisan yang berluasa, maka itu juga akan menjejaskan hasil dan pendapatan kerajaan. Sebagai contoh, jika ramai orang mengelat daripada membayar cukai yang menjadi punca kewangan kerajaan, kalau ada orang eksport dan import barang tetapi tipu harga dan melakukan apa yang disebutkan ‘under declaration’, maka ia merupakan kekurangan kewangan kepada kerajaan.

Semua orang mesti memainkan peranan masing-masing, iaitu yang mengurus ekonomi negara perlu mengurus dengan baik dan yang perlu membayar cukai mesti ikut ketetapan yang patut ditunaikan mereka(12).

 

Rasuah boleh meruntuhkan agama, bangsa dan negara. Bayangkanlah jika kita lepaskan penjenayah, pengedar dadah, penyeludup, penjual rahsia sulit kerajaan dan sebagainya, melalui habuan yang diberikan, apakah akan terjadi kepada masa depan kita? Misalnya, jika Singapura tahu semua maklumat rahsia dan keselamatan kita, bagaimanakah kita boleh berhadapan dengan mereka jika musuh semua tahu kekuatan dan kelemahan kita. Sudah tentu mereka lebih bersedia. Sebenarnya pemberi rasuah lebih bahaya daripada penerima, kerana tidak akan ada penerima jika tidak ada pemberi. Golongan inilah yang sepatutnya dihapuskan, kerana mereka pencetus rasuah. Malangnya, mereka masih bebas. Yang menerima bala adalah penerima rasuah.  Setakat ini, yang menerima menjadi mangsa, yang memberi masih bermaharajalela. Yang menerima kaya sehari atau mungkin sebulan atau setahun dan tidak mustahil menderita seumur hidup jika tertangkap. Manakala, yang memberi, kaya seumur hidup. Hidup senang lenang dan membawa lari kekayaan serta berseronok tinggal di negara lain.

 

3.10 Kesimpulan

 

Selaras dengan tema RMK10, Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial, kerajaan tetap prihatin dan peka dengan denyut nadi rakyat. Segala perancangan dan dasar yang digubal tetap mengambil kira kehidupan dan keperluan rakyat terutama golongan yang memerlukan perhatian. Melalui pelaksanaan RMK10, kerajaan menyasarkan dapat mengurangkan kadar perbezaan pembangunan antara wilayah dan meningkatkan pendapatan seluruh rakyat. Pelaksanaan Model Baru Ekonomi akan memberi kesan yang positif kepada negara dan rakyat melalui perancangan yang teliti. Rakyat yang akan menentukan kejayaan atau kecemerlangan sesuatu rancangan atau dasar kerajaan.

Jika kemakmuran ekonomi merupakan penyelamat dari kefakiran dan kemiskinan maka kemakmuran ekonomi adalah tujuan akhir dalam konstruksi social masyarakat. Lalu kemakmuran ekonomi juga merupakan kesejahteraan umum menjustifikasikan legitimasi Negara dan prasyarat berdirinya Negara(13). Dalam usaha menjayakan ekonomi dalam gagasan 1 Malaysia, elemen-elemen ketirisan dan rasuah perlu dibendung dan dihapuskan.

 

Kesimpulan, kita perlu menyedari bahawa kejayaan atau kegagalan negara adalah bergantung kepada keupayaan dan kemampuan kita merencana agenda transformasi ekonomi. Pengurusan serta perkhidmatan yang dinamik dan peka kepada perkembangan antarabangsa akan dapat menggerakkan negara ke satu tahap kecemerlangan yang dapat menjayakan misi nasional, iaitu ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

 

 

4.0 GAGASAN 1 MALAYSIA MENERUSI DIMENSI SOSIAL

 

4.1 Pengenalan

 

1Malaysia membawa aspirasi untuk meningkatkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum.

 

4.2 Matlamat 1 Malaysia Dari Sudut Dimensi Sosial

 

Matlamat 1 Malaysia dari sudut dimensi sosial ialah:

 

1Malaysia bermatlamat untuk mengekal dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selama ini menjadi kekuatan Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan dipelihara sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang cabaran.

 

Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. 1Malaysia bertujuan menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat Malaysia.

 

Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.

 

1Malaysia disandarkan kepada 3 teras dalam memperkukuhkan perpaduan nasional iaitu prinsip penerimaan, prinsip kenegaraan, dan prinsip keadilan sosial.

 

 

4.3 Gagasan 1 Malaysia Dari Sudut Dimensi Keadilan Sosial

 

Menerusi Gagasan 1 Malaysia, tiga prinsip teras diwujudkan, iaitu penerimaan, kenegaraan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial seperti yang digarisi ialah:

 

Setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberi keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting.

 

Melalui Konsep 1Malaysia, setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

 

Namun begitu Konsep 1Malaysia yang mempunyai prinsip keadilan sosial bukanlah platform bagi mana-mana pihak untuk membuat tuntutan yang keterlaluan dan bukan-bukan.

Selain itu, lapan nilai budaya digariskan sebagai fungsi sokongan, iaitu kecemerlangan, ketabahan, penerimaan, rendah hati, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti yang kesemuanya menjurus kepada matlamat satu negara.

 

4.4 Toleransi

 

Jika berinteraksi dengan beteraskan toleransi semata-mata, itu bermakna bahawa kita masih jauh di belakang, ketinggalan pada tahap paling bawah dalam konsep perpaduan nasional. Ini kerana toleransi bukan bermakna suka dan selesa, sebaliknya kita sekadar bertolak ansur, mungkin atas niat untuk tujuan mengelakkan sengketa. Dalam keadaan begini, keikhlasan boleh diragui, malah ia juga tidak mampu menjamin satu hubungan jujur. Sepatutnya, berbanding sekadar bertoleransi, kita seharusnya mengasuh diri untuk menambah masuk pelbagai elemen lain kepada semangat toleransi itu, antaranya selesa, suka, mesra, ikhlas, dan jujur ingin menjalin semangat muhibah sesame kita. Ertinya, kita perlu cuba mencipta jaringan hubungan sihat yang bersih tanpa sebarang curiga. Toleransi perlu diinjak kepada tahap yang lebih tinggi dalam konsep perpaduan nasional, iaitu sikap untuk belajar menerima. Maksudnya kita mesti berlapang dada memahami serta menerima perbezaan yang wujud dalam kehidupan masyarakat majmuk.

 

4.5 Gagasan 1 Malaysia Dari Sudut Dimensi Sosial

 

Penghalang terbesar pelaksanaan Gagasan 1 Malaysia atau perpaduan nasional yang lebih sempurna adalah kebimbangan serta ketakutan akibat prasangka dan prejudis. Hal ini perlu ditangani dan tidak boleh dibiarkan berterusan.Rakyat Malaysia harus ikhlas menilai diri terhadap prasangka dan prejudis masing-masing, atau kita akan terjerumus dan berisiko untuk menzalimi saudara senegara kita(14).

 

Jika gagasan ini gagal, kita secara tidak langsung akan menjadi rakyat kepada sebuah negara yang berpecah belah, tidak stabil dan lemah. 1 Malaysia mampu menjadi formula nasional yang berupaya memupuk kewujudan bangsa Malaysia, sekaligus menyatukan perpaduan rakyatnya yang berbilang kaum dan agama. Perbezaan bukan lagi menjadi punca persengketaan tetapi telah berubah menjadi sumber kekuatan.

 

Ketika melancarkan Bulan Perpaduan Peringkat Kebangsaan pada Mei 2008, Seri Dato’ Seri Najib Razak yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dalam ucapannya berkata, "Bangsa Malaysia perlu direalisasikan dalam kerangka minda kita sendiri dengan melihat seseorang warga negara Malaysia tanpa berdasarkan warna kulit, agama, keturunan dan budayanya."

Apa yang disebutkan Dato’ Seri Najib itu jelas menggambarkan bahawa minda atau psikologi kita memainkan peranan penting dalam membina tasawur yang sihat mengenai erti perpaduan dan konsep bangsa Malaysia itu. Kini, selepas menjadi Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib mahu memecahkan minda dan psikologi sempit itu melalui konsep 1 Malaysia.

 

Dalam ucapan sulungnya Dato’ Seri Najib menyatakan konsep 'Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan' ditunjangi dua prinsip utama iaitu sikap saling menghormati antara satu sama lain dan keyakinan antara satu sama lain. Apabila kita sudah menghormati antara satu sama lain bererti kita sudah mempunyai sikap terbuka untuk menghayati konsep perpaduan dalam kepelbagaian.

 

Seperti dijelaskan  Dato’ Seri Najib, konsep l Malaysia  bermaksud kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Ini bermakna cara pemikiran dan bertindak kita mesti keluar daripada cara bertindak dalam tembok atau kepompong etnik. Contohnya, jika kita memperjuangkan soal kemiskinan, maka kemiskinan itu mesti dilihat merentasi semua kaum sama ada di bandar,luar bandar, ladang, kampung baru atau kumpulan orang asli.

 

Kerajaan tetap mengiktirafkan sumbangan semua kaum. Setiap rakyat tanpa mengira warna kulit bebas menyertai arus pembangunan negara. Kesaksamaan untuk semua kaum adalah sesuatu yang amat ditekankan kerajaan. Ini tidak bermakna konsep l Malaysia  sama dengan konsep kesamarataan seperti diperjuangkan di bawah konsep 'Malaysian Malaysia.' Negara mempunyai sejarah, tradisi dan warisan budayanya tersendiri. Semua resipi ini disalut dan diterap dalam Perlembagaan Persekutuan.

 

Justeru, Dato’ Seri Najib sudah pun menegaskan bahawa apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Negara tetap menjadi prinsip dan landasan dalam menterjemahkan konsep terbabit. Ini bermakna semua fasal yang ditakrifkan sebagai hak istimewa orang Melayu tetap dipelihara kerana hak-hak terbabit tidak sedikit pun menafikan hak kaum lain. Apa yang nyata ialah konsep l Malaysia  bertemakan perpaduan rakyat. Perpaduan dalam kepelbagaian mendasari elemen kemajmukan rakyat di Negara Malaysia. Justeru, untuk meyakinkan rakyat maka Dato’ Seri Najib menegaskan bahawa beliau adalah Perdana Menteri untuk semua komuniti di negara ini. Ini bukan bermakna kepemimpinan terdahulu tidak memberi perhatian kepada semua kaum dan komuniti di negara ini.

 

Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan Tun Abdul Razak Hussein adalah antara lain bertujuan membina perpaduan dan keharmonian kaum di negara ini. Pelbagai dasar utama negara yang diperkenalkan kerajaan juga menekankan aspek perpaduan kaum. Tun Hussein Onn, Perdana Menteri ketiga dikenali sebagai 'Bapa Perpaduan'.

 

Tun Dr Mahathir Mohamad pernah mengingatkan bahawa isu perkauman adalah kekangan utama dalam membina negara-bangsa yang bersatu padu. Justeru, salah satu daripada sembilan cabaran yang digariskan beliau dalam Wawasan 2020 ialah usaha membina perpaduan kaum. Yang perlu difahami ialah setiap  kepemimpinan rnempunyai hasrat dan cita-cita untuk melihat bangsa dan negaranya terus mantap dan perkasa.

 

Dalam konsep Islam Hadhari yang menjadi pendekatan pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi turut menekankan pembelaan hak kumpulan minoriti di negara ini. Jika merujuk secara telus dan lengkap kepada 10 perkara pokok dalam Islam Hadhari dan dihubungkan dengan1 Malaysia, ada persamaan yang begitu dekat. Prinsip terakhir Islam Hadhari mengenai kekuatan pertahanan bukan untuk umat Islam dan orang Melayu semata-mata, sebaIiknya bertuiuan melahirkan kesejahteraan ummah, membentuk satu negara yang adil serta amanah dan pada masa sama keamanan rakyat dijamin sekali gus memastikan sektor ekonomi, pendidikan, social dapat berjalan dengan baik.

 

Pada hakikatnya semua Perdana Menteri sebelum ini sentiasa menekankan perpaduan kaum kerana ia adalah asas penting dalam membina negara. Tidak mungkin asas penting ini diketepikan oleh kepemimpinan negara. Mereka memahami perpaduan melalui hubungan kaum yang sihat amat penting dalam mengekalkan kestabilan sosio-politik di negara ini.

 

Semua orang tahu, baik macam mana sesuatu perkara itu, sekiranya ada campur tangan politik, bagi memenuhi kepentingan sesetengah pihak, dengan mudahnya perkara tersebut akan berubah. Pihak yang mempolitikkan isu ini adalah satu hal. Pihak yang berpolitik satu hal yang lain. Sebenarnya, perkara inilah yang mencemar perpaduan negara yang telah terbina sekian lama

 

Gagasan 1 Malaysia ini adalah satu falsafah induk yang bersifat merentas dasar serta pelaksanaan, dan matlamat perpaduan nasionalnya adalah cita-cita serta aspirasi semua warga Malaysia sejak dahulu lagi.

 

4.6 Contoh Perpaduan Kaum

 

Ikuti Jejak Adik Wee Soo Yen  (Mingguan Malaysia 20 Februari 2011) Penerima tokoh Maulidur Rasul adik Wee Soo Yen, 16, pelajar Cina daripada Kelantan kerana mendapat A subjek Bahasa Arab Komunikasi dan semua A subjek yang lain dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) lalu. Apabila diwawancara, cara beliau berbahasa Melayu begitu fasih sekali. Bertambah manis dan anggun berbaju kurung berselendang bersama ahli keluarganya. Langsung tidak kekok berakulturasi dengan budaya Melayu.


Apa yang dilakukan Adik Soo Yen, tidak menggugat identiti kecinaannya. majoriti masyarakat kita amat selesa dengan penampilannya. Inilah yang dikatakan 1Malaysia.
Jika ramailah rakyat Malaysia yang berbangsa Cina seperti beliau, sudah pasti kesepaduan sosial (sosial cohesion) mudah terjalin.  Kebebasan keterlaluan mengikut budaya dan cara hidup masing-masing secara berasingan tidak berjaya membentuk gagasan 1 Malaysia yang diidamkan. Budaya yang dimaksudkan itu termasuk undang-undang dan peraturan peraturan yang sedia ada.

 

Hari Gawai Disambut Meriah

(Berita Harian 2 Jun 2009 ms 16)

 

Presiden Parti Demokratik Rakyat Sarawak (SPDP), Datuk Seri William Mawan Ikom, berkata rumah terbuka yang dihadiri berbilang kaum adalah bertepatan dengan konsep 1 Malaysia yang diperkenal Perdana Menteri bagi mengukuhkan perpaduan rakyat negara ini. Katanya, walaupun Hari Gawai sinonim dengan masyarakat Dayak yang terdiri daripada suku kaum Iban, Bidayuh dan Orang Ulu, namun ia berjaya ditransformasi sebagai sambutan yang boleh disertai semua kaum di Negara ini.

 

"Hari Gawai bukan sekadar hari untuk bersukaria, bernyanyi atau mendengar muzik sahaja tetapi ia menjadi simbol perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini kerana ia diterima semua pihak. Saya bersetuju dengan konsep 1 Malaysia dengan perayaan perlu dijadikan salah satu medium bagi merapatkan jurang antara kaum dengan penyertaan masyarakat di negara ini perlu terus dipertingkatkan lagi," katanya ketika ditemui di rumahnya di sini, semalam.

 

4.7 Kesimpulan

 

Menerusi pelaksanaan 1 Malaysia, matlamat perdana untuk mencapai perpaduan lebih sempurna boleh diukur dengan menilai sendiri perubahan serta kesannya kepada diri kita masing-masing. Cara kita berinteraksi sesama kita, antara masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya adalah kriteria yang menjadi kayu ukur utama.

_____________________________________________________________________________

(1) Najib Tun Razak, Jawapan Najib,ITNM,2010,  ms 84

(2) Abd. Rahim Abd. Rashid, Patriotisme: agenda pembinaan bangsa, Utusan Publications, 2004, ms 4

(3) Abd. Rahim Abd. Rashid, Patriotisme: agenda pembinaan bangsa, Utusan Publications, 2004, ms 15

(4) Noraini Idris, Azis Nik Pa, Perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia, Utusan Publications,2008

(5) Najib Tun Razak, Jawapan Najib,ITNM,2010,  ms 86

(6) Saifuddin Abdullah, Politik Baru, ITNM, 2009, ms 3

(7) Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Demokrasi dan kepemimpinan islam: suatu perbandingan, Utusan Publications, 2001, ms 17

(8) Chamil Wariya,Abdullah Ahmad Badawi: perjalanan politik PM ke-5, Utusan Publications, 2004 ms 76


(10) Shamsulbahriah Ku Ahmad, Teori pembangunan ekonomi, Utusan Publications, 2004, ms 30(13) At-Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran politik dalam Al-Qur'an, Gema Insani, 2001, ms 267

(14) Najib Tun Razak, Jawapan Najib,ITNM, 2010, ms 89

 

RUJUKAN

Najib Tun Razak, Perkhidmatan Awam: Meneraju Perubahan Melangkau Jangkaan,ITNM, 2011

Najib Tun Razak, Jawapan Najib,ITNM, 2010

Saifuddin Abdullah, Politik Baru, ITNM, 2009

Noraini Idris, Azis Nik Pa, Perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia, Utusan Publications,2008

Kamaruddin M. Said, 500 tahun Melayu menghadapi cabaran, Cerdik Publications Sdn Bhd, 2004. 

Abd. Rahim Abd. Rashid, Patriotisme: agenda pembinaan bangsa, Utusan Publications, 2004

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Demokrasi dan kepemimpinan islam: suatu perbandingan, Utusan Publications, 2001

Chamil Wariya,Abdullah Ahmad Badawi: perjalanan politik PM ke-5, Utusan Publications, 2004 

Shamsulbahriah Ku Ahmad, Teori pembangunan ekonomi, Utusan Publications, 2004

At-Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran politik dalam Al-Qur'an, Gema Insani, 2001

 

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan